پروژه پاورپوینت نقش سنگدانه در بتن

پروژه پاورپوینت نقش سنگدانه در بتن

پروژه پاورپوینت نقش سنگدانه در بتن

فایل پاور پوینت

در 22 اسلاید

مناسب برای دانش اموزان و دانش جویان رشته عمران - معماری و...

 

 اين مصالح مواد پر كننده أي هستند كه با سيمان واكنشي انجام نمي دهند و اغلب حدود 75 درصد حجم بتن را اشغال ميكنند و بايستي طوري انتخاب شوند كه مخلوط حاصل كيفيت مطلوب را داشته باشد ، در انتخاب دانه ها عوامل ذيل موثرند :

1-اقتصادي بودن مخلوط به اين معني كه هر چه بيشتر در مخلوط موجود باشند ارزانتر خواهد بود .

2-مقاومت  كافي كه بستگي تام به شكل مصالح و سطح شكسته آنها دارد .

3-دوام مناسب كه ارتباط مستقيم با دانه بندي آن دارد .

اطلاعات لازم براي دانه ها و طرح مخلوط بتن :

در محاسبه مقادير مواد براي يك مخلوط مناسب و همچنين محاسبه نسبت آب به سيمان و تخمين زدن بازده بتن بعضي و يا تمام اطلاعات ذيل درباره دانه ها لازم است .

lچگالي دانه ها